Prezidiju

Konvents

P!K! jeb Prezidiju Konvents ir organizācija, kas apvieno visas Latvijas studentu korporācijas. Tās uzdevums ir pieņemt korporācijām saistošus lēmumus, izšķirt strīdus situācijas starp korporāciju biedriem vadoties no buršu tradīcijām un vadīt korporāciju savstarpējo dzīvi kopumā. P!K! lēmumi tiek pieņemti balsojot, kur katrai korporācijai ir viena balss. Katru semestri P!K! vada prezidijs, kas tiek ievēlēts no vienas korporācijas, rotācijas kārtībā. P!K! ir oficiāli reģistrēta biedrība Latvijā.

20

aktīvas studentu korporācijas P!K! sastāvā

prezidējošais konvents 2023/2024 a.g.

1919. g.

tika dibināts Prezidiju Konvents pie Latvijas Universitātes

P!K! amatpersonas

t/l sen! fil! Mārtiņš Egle

seniors@lettgallia.lv

t/l vicesen! com! Imants Kristsons

viceseniors@lettgallia.lv

t/l sekr! com! Mārtiņš Dombrovskis

sekretars@lettgallia.lv

Vēsture

1919.g. 27.septembrī Rīgā, pie Latvijas Universitātes nodibinājās studentu korporāciju apvienība – Latvijas Universitātes Prezidiju Konvents – P!K! Prezidiju Konvents ar savām institūcijām: Prezidiju Konventu (visu P!K! ieejošo studentu korporāciju prezidiju locekļu kopsapulce), G!T! un P!K!T!, pieņemot lēmumus un izdodot noteikumus, vadīja un regulēja visu korporāciju savstarpējo sadzīvi un attiecības. P!K! tā tad bija Latvijas Universitātes studentu korporāciju augstākais pārvaldes orgāns.

Kalendārs

Kontakti

Biedrība «Latvijas Studentu korporāciju prezidiju Konvents»
Reģ. Nr.: 40008012741
Aldaru iela 7, Rīga, LV – 1050