A!K!K!

A!K!K!

Apvienoto Korporāciju Komāns (A!K!K!) nosaka atsevišķu biedru uzvešanos, kā to prasa goda apziņa un aizstāv atsevišķu biedru, tā arī kopējas intereses.