Fraternitas Arctica

Fraternitas Arctica
P.C.T. (Рцы Слово Твёрдо)
Turi doto vārdu
Vīrs un vārds

www.arctica.lv
Rīga, Darba iela 4 – 2, LV-1046
+371-29206021


1880. gada 21. oktobrī Rīgā nesen slēgtās studentu korporācijas Borysthenia 15 krāsneši un 11 fehtbodisti, vairums no tiem krievu tautības studenti, kopā ar citiem Rīgas Politehnikumā studējošajiem nolemj dibināt jaunu, šoreiz krievu, studentu korporāciju Fraternitas Arctica ar krāsām – zelts-pelēks-sarkans.

Tā kā šādas krāsas jau ir citai studentu korporācijai Vācijā, Fraternitas Arctica krāsas maina uz zelts-melns-sarkans, bet deķelim – melns-zelts-sarkans un par devīzi pieņem teicienu senslāvu valodā P.C.T. – Рцы Слово Твёрдо, Rci Slovo Tverdo (Turi doto vārdu). Rīgas Šaržēto konventā (C!C!) korporāciju Fraternitas Arctica uzņem 1880. gada 6. novembrī, bet C!C! seniora paziņojumu par uzņemšanu Fraternitas Arctica konvents saņem tikai 7. novembrī, ko korporācija arī uzskata par savu dibināšanas dienu. Pēc uzņemšanas konvents izlemj jautājumu par izšuvumiem uz deķeļa un nolemj, ka deķeļa virsdaļas vidū atradīsies zeltā izšūts korporācijas cirķelis ar izsaukuma zīmi, ko veido vienpadsmit zelta punkti, kuri simbolizē dibināšanas mēnesi (novembris). Cirķelim apkārt izšūti septiņi vijumi, savienoti nepārtrauktā līnijā, simbolizējot dibināšanas dienu (7.). Pirmajā prezidijā ievēl šādas amatpersonas: seniors – Dāvids Rihters, viceseniors – Viktors Brokmillers, sekretārs – Ivans Jeveckis, oldermanis – Karls Kohs.

 Jaunā korporācija, kuras sarakstos bez krieviem ir arī citu tautību pārstāvji, nostājas pirmo latviešu buršu pusē, kas cīnās par tiesībām nēsāt savas krāsas atklāti. 1897. gadā Fraternitas Arctica kopā ar poļu korporācijām Arkonia un Welecja balso par latviešu korporācijas Selonija atzīšanu un uzņemšanu Rīgas C!C!. 1915. gadā Rīgas Politehniskais Institūts (agrāk Rīgas Politehnikums), vācu karaspēka tuvošanās dēļ, tika pārcelts uz Maskavu. Tur pārcēlās arī Fraternitas Arctica, kura oficiāli darbojās Maskavā līdz 1916. gada I semestra beigām. Šajā laikā internā dzīve ir neaktīva, jo daudzi korporācijas biedri iesaukti armijā. Krievijas Revolūcijas sākumā korporācija pārtrauc savu darbību. Kara un revolūcijas laikā Fraternitas Arctica zaudē daudz kommilitoņu un filistru. Kad 1922. gada 11. janvārī Rīgā tiek nodibināta Fraternitas Arctica Filistru biedrība, izrādījās, ka korporācijas locekļu skaits samazinājies no 455 uz 55.

 1922. gada 8. februārī korporācija 3 krāsnešu un viena fehtbodista sastāvā atjauno darbību pie Latvijas Universitātes, tā paša gada 31. oktobrī Fraternitas Arctica tiek uzņemta Prezidiju Konventā (P!K!). 1922. gada rudens semestrī korporācijā uzņēma 26 fukšus. 1940. gada maijā locekļu skaits bija 180. Savā eksternajā dzīvē Fraternitas Arctica noslēdz karteļlīgumus ar sekojošām studentu korporācijām: Neo-Ruthenia (Sanktpēterburgā); Vironia un Fraternitas Aeterna (Tērbatā (tagad Tartu) un Tallinā); Fraternitas Slavia, Fraternitas Ruthenia, Fraternitas Ergonia, Boeteia (Tērbatā un Tallinā); Fraternitas Slavia (Prāgā).

 Fraternitas Arctica ir vienīgā šobrīd pastāvošā krievu studentu korporācija. Lai gan Fraternitas Arctica ir krievu korporācija, tās biedru sarakstos ir arī latvieši, vācieši un poļi (kā arī citu tautību pārstāvji), kam tuva krievu kultūra un valoda. Fraternitas Arctica vienmēr bijusi apolitiska. Fraternitas Arctica mērķis bija un ir savus locekļus audzināt buršu savstarpējās draudzības, Tēvzemes mīlestības, akadēmisko tradīciju, un savstarpējās cieņas garā. Fraternitas Arctica prezidēja Prezidiju Konventā 1924. gada II semestrī un 1933. gada I semestrī. 1940. gadā padomju vara, okupējot Latviju, korporācijas darbību pārtrauc. Korporācijas darbība tika atkal atjaunota Vācijā pēc II Pasaules kara. Kad Latvijas tautas izceļošana uz aizjūras zemēm palielinājās, 1950. gados, Fraternitas Arcticas globālais C! tika pārcelts uz ASV ar korporācijas kopu Vācijā. Ar 1988. g. 1. janvārī Fraternitas Arctica globālais sēdeklis atrodas Kanādā. No 1990. g. 19. maija Fraternitas Arctica atkal oficiāli darbojas Latvijā. 2011. g. II semestrī Fraternitas Arctica atkal prezidē P!K!.

Fraternitas Articas pastāvēšanas laikā konventā uzņemti ap 800 studentu, no tiem filistrējās vairāk nekā 400. Ārpus Latvijas Fraternitas Arctica darbojas pie Tartu Universitātes, kur uzņemti jau 6 studenti.