Fraternitas Imantica

Fraternitas Imantica
Sclentiae, populo, patriae!
Svešumā tēvzemei!
Lai zobens nesarūs!

www.imantica.lv
Jelgava, Kungu iela 8, LV-3001


1946. gada 14. martā Hamburgā, Vācijā, darbību uzsāka Baltijas universitāte. latviešu studentiem nepietika ar zinātni vien. Trūka organizācijas, kas viņus vienotu draudzībai un audzinātu sabiedriskajai dzīvei. Tika dzirdēts, ka L!U!P!K! korporācijas. neuzņemšot krustdēlus. BU pārceļoties uz Pinnebergu, tur izveidojās Apvienotais Konvents, un tā locekļi popularizēja korporāciju idejas neorganizēto studentu vidē. Nepieciešamība pēc studentu organizācijām bija tā nobriedusi, ka 24 BU studenti 1947.

gada 18. februāri nodibināja jaunu latviešu studentu korporāciju – Fraternitas Imantica.

Dibinātāji, auguši neatkarīgajā Latvijas valstī, redzējuši to plaukstam visā viņas krāšņumā un cīnījušies par tās atbrīvošanu 2. Pasaules karā, vēlējās savas spējas un enerģiju ari nākotnē ziedot Latvijas atgūšanai. Korporācijas nosaukuma un krāsu izvēlē dominēja Vidzemes elements un mūsu tautas situācija dibināšanas brīdī. Krāsu nozīme: sarkans – tēvzemes mīlestība, zelts – gatavība upurēties Latvijai, balts – izglītība, sirsdedze. Dibinātāju coetu audzināja Selonijas fil! prof. Jānis Muižnieks.

A!K!K! garantēts 1948. gada 18. februāri pie Selonijas. Kontakts ar latviešu buršu saimi, ar BU Apvienotā Konventa locekļiem, palīdzēja jaunajai korporācijai samērā īsā laikā ieaugt gadu desmitos koptās tradīcijās.

Fraternitas Imantica dibināta ar krāsām – sarkans-balts-zelts. Pret šādu krāsu sakārtojumu cēla iebildumus Lettonia norādot, ka Tērbatā šīs krāsas nēsājuši letoņi un ka tās vēl tagad lietojot Lettonias prezidijs. Krāsas mainīja uz sarkans-zelts-balts, un ar šādu krāsu sakārtojumu 1949. g. 16. septembri Fraternitas Imanticu uzņēma Latvijas Korporāciju apvienībā.

Līdz BU darbības izbeigšanai 1949. g. 30. septembri bija uzņemti 6 krustdēlu coeti, un Fr. Imantica locekļu skaits bija 57, bet konventa aktīvo darbību vajadzēja pārtraukt, pieņemot vadlīnijas darbībai tālākā emigrācijā. Brīvās pasaules augstskolās imantieši atjaunoja pārtrauktās studijas un nodibināja internās kopas, 1952. gadā uzsākot atkal audzināt jaunus krustdēlus. Pašreizējais krustdēlu coetu kopskaits ir 40. Aktīvi darbojās kopas Viskonsinā, Eiropā un Austrālijā/Jaunzēlandē. 1972. gadā tika pieņemtas jaunas, apstākļiem piemērotas, vadlīnijas globālai darbībai.Fr. Imantica prezidējusi L!K!A! 1957./58. un 1975/76. akadēmiskos gados. Fr. Imantica locekļu skaits tagad ir 112.