Fraternitas Lataviensis

Fraternitas Lataviensis
Pro patria, lustitia, honore!

www.lataviensis.lv
Rīga, Aldaru iela 7, LV-1050


Fraternitas Lataviensis 28 dibinātāji savā vidū iekļāva pulcinu Viļā Olava komercskolas absolventu un diezgan nozīmīgu skaitu atturības kustības dalībnieku. A!K!K! garantēja korporācija Lettonia.

Korporācijas nosaukums godina senu latviešu kultūras centru, kas atradās Daugavas senlejā, Krustpils novadā. Devīze sevī raksturo dibinātāju ideālus, principus un solījumu sevi veltīt tēvzemei, taisnībai un goda prātam. Uzņemot 1928. gada 20. novembri jauno korporāciju Prezidiju Konventā, tiek mainīts sākotnējais nosaukums Latavia un sākotnējās krāsas melns – zils – zelts.

1927. gada pavasari dibināja Fraternitas Lataviensis Filistru biedrību, darbojās ari Fraternitas Lataviensis Dāmu komiteja. 1937. gadā iegādāja zemes gabalu Šarlotes ielā 9, izstrādāja plānus sava nama celšanai. – Konvents prezidēja P!K! 1931. I un 1939. I semestri.

Darbīgo un mērķtiecīgo konventa darbu pārtrauca mūsu valsts okupācija. Tā, un sekojošā kara darbība, sit dziļas brūces konventa brālībā.

Brīvībā izkļuva 98 latavienši. 1951. gadā, svinot konventa 25 gadu jubileju, uzņem pirmos zēnus svešumā. Fraternitas Lataviensis saimei tagad jau pievienojušies 484 brāļi. Kopas darbojas Austrālijā, ASV, Kanādā, Vācijā un Zviedrijā. Galvenais darbības centrs atrodas Toronto, kur iekārtots konventa dzīvoklis un atrodas konventa bibliotēka. Atzīmējamas ir Fraternitas Lataviensis sekmes L!K!A! gadskārtējos basketbola un volejbola turnīros. – Pašreizējais latavienšu skaits svārstās ap 200.

Fraternitas Lataviensis darbībā jau no 1927. gada nozīmīga vieta ir literāriem vakariem. Sākotnēji to rosība būtu izskaidrojama ar to, ka dzimtenē konventā bija daudz skolu darbinieku, literātu, un atturības kustības veicinātāju. Tagad literārie vakari padziļina interesi par mūsu dzimto valodu un veicina spējas rakstiski izteikt savu viedokli, to vēlāk aizstāvot pēc referāta sekojošas debatēs. Vēl vienmēr krāsu iegūšanai obligāts ir zēna referāts. – Regulāri iznāk interns žurnāls Goda Prātam. – Piecdesmit gadu jubilejā izdeva konventa vēstures grāmatu Fraternitas Lataviensis 1926 -1976.

Fraternitas Lataviensis prezidēja L!K!A! 1971./72. gadā.