Fraternitas Vesthardiana

Fraternitas Vesthardiana
Tautas slava – paša gods
Būt vai nebūt


Fraternitas Vesthardianas mērķis ir izaudzināt un izkopt savos locekļos nacionāli valstisku garu, goda prātu, vīrišķību, pienākuma apziņu un sniegt tiem morālisku un materiālu atbalstu. Korporācijas nosaukums saistīts ar Zemgales virsaiša Viestura (Vestharda) vārdu. Krāsu nozīme: pelēks – tērauda griba, sarkans – dzimtenes mīla, zelts – tēvijas zelta brīvības ķīla. A!K!K! Frat. Vesthardiana garantējusi pie Selonijas. Prezidiju Konventā uzņemta 1926. gada 27. aprīlī. 1928. gadā nodibināta Filistru Palīdzības biedrība, kas uzņemta Filistru Biedrību savienībā 1930. g.

1928. gada 8. oktobri Filistru Palīdzības biedrība dāvāja konventam vapeni, ko pagatavoja mākslinieks Arturs Bērnieks. Karogu dāvināja K!ta Dāmu komiteja. Frat. Vesthardiana prezidēja P!K! 1930. un 1938. gada pavasara semestros. Pēdējais konventa dzīvoklis Rīgā bija Elizabetes ielā 33a, kur konvents atradās līdz komunistu okupācijai un konventa slēgšanai.

1941. gadā deportēti 6 K!ta locekļi. Vāciešiem ienākot, konvents daļēji atjaunoja darbību, ievēlot amatpersonas. Vācu okupācijas vara daudzus vesthardus iesauca armijā, kur, pildīdami savu pienākumu, vairāki ziedoja dzīvību dzimtenei un daudzi vēl šodien pazuduši bez vēsts.1953. gada 11. oktobri K!ts atjaunoja darbību trimdā. No visas Frat. Vesthardianas saimes brīvajā pasaulē izdevies apzināt 63, kuri, izkaisīti visos pasaules kontinentos, sastāda tikai 27% no visas vethardu saimes. 1954. gada 19. jūlijā pieņemts trimdas komāns. 1956. gada 19. maijā k! tā Dāmu komiteja dāvināja Kltam atjaunoto karogu. 1959. gada 8. aprīlī pieņemts atjaunotais Internais Komāns. Nodibināts un darbojās Pašpalīdzības fonds. Iznāk periodiski izdevums Fraternitas Vesthardianas Vēstnesis. Par galveno uzdevumu trimdā Frat. Vesthardianas konvents uzskata vienot visus brīvā pasaulē dzīvojošos vesthardus un audzināt jaunos k!-ta locekļus buršikozi nacionālā garā.