Gersicania

Gersicania
Amicus amico, omnia patriae
Ver sirdi draugam, klusē svešiniekam, kalpo zinātnei, lej asinis tēvzemei

www.gersicania.lv
Rīga, Blaumaņa iela 5,  LV-1011


Amicus amico, omnia patriae – šos vārdus lika konventa pamatā korporāciju dibinot, kad pulciņš jaunu studentu, mācīdamies savā trimdas skola Baltijas universitātē, pulcējās, lai radītu latviešu studentu korporāciju Gersicamu. 1947. gada 14. marts ir Gercicanias dibināšanas diena, kad Pinnebergā 24 dibinātāji paraksta svinīgo solījumu.

Vārds Gersicania ņemts no Indriķa hronikā minētās Gersikas pils, Daugavas krastā Gersicanias krāsas simbolizē: balts – zinātnei un vīra godam, violets – degsmei par dzimteni, zaļš – draudzībai un buršu garam. 1948. gada 24. februārī Gersicania garantēja A!K!K! pie Selonijas. 1949. gada 16. septembri Eslmgenā Gersicaniu uzņēma L!K!A!

Baltijas universitāte izbeidza savu darbību 1949. gada 1. oktobri. Līdz ar to Gersicania pāriet uz trimdas statūtiem, aktīvo dzīvi uz laiku pārtraucot Aktīvo konventa dzīvi atjauno 1953. gada pavasari ar jaunu locekļu uzņemšanu Ņujorka, tā izpildot savu pienākumu pulcināt latviešu studējošo jaunatni un audzināt to buršu saimei un Latvijai.

Sekojošos gados daudz darba un pūļu ziedots atsevišķo kopu organizēšanā un iekšējās dzīves izveidošanā. Šī darba rezultātā izveidotas desmit kopas Eiropa, Austrālijā, Kanādā un ASV, kas apvieno sevī vairāk neka 200 Gersicania saimes locekļus.

Pēc Baltijas universitātes slēgšanas studijas bija jāpārtrauc, bet, nonākuši jaunajās trimdas zemēs, vairums gersikāņu studijas atsāka. Visizdevīgākās zemes studiju atsākšanai bija ASV un Kanāda, jo šo zemju saimnieciskais līmenis ātri atļāva iegūt līdzekļus studiju turpināšanai. Grūtāk bija Austrālijā, kur ierodoties bija jāsaistās ar divu gadu darba līgumu. Ar visu to ari Austrālijā nonākušie gersikāņi pamazam parstudēja.

Sākot ar 1949 gada otro pusi, korporācija Gersicania izdod savu interno periodisko izdevumu – Gersicanias Apkārtraksts. Laika gājumā Apkārtraksta saturs ir paplašinājies un tas ir izveidojies par žurnālu, kura izdoto numuru skaits jau pārsniedzis simts, Tas ir pierādījis savu nepieciešamību, jo ir kļuvis gandrīz par vienīgo sakaru saiti starp prezidiju un atsevišķiem konventa locekļiem dažādās zemēs.

Gersicanias Filistru fonds pastāv kopš 1979. gada.

Ai $6000.00 ziedojumu piedalās Austrālijas latviešu izglītības centrā Dzintari izbūvē, kur viena guļam telpa Dzintaru atklāšanas dienā, 1988. gada 17. janvāri, piestiprinot tai plāksnīti, tiek nosaukta Gersicania vārdā.

Gersicania prezidēja L!K!A! 1958./59. un 1976./77. gadā.