Latvia

Latvia
Pro Latvia
Virtutes Bonos Dies Viventi Faciunt

www.latvus.lv
Rīga, Šarlotes iela 3 , LV-1001
+371-67362189


Korporācija Latvia dibināta Tērbatā kā pirmā latviešu korporācija pie Tērbatas veterinārā institūta (TVI). Pirmās krāsas bija sarkans-zalš-zelts un devīze Concordia Res Parvae Crescunt. Pie uzņemšanas Prezidiju Konventā krāsas un devīzes mainītas uz tagadējām.

Korp! Latvia mērķi ir vienot akadēmiski izglītotus latviešus, uzturēt latviskās studentu tradīcijas, sargāt latvju tautas un Latvijas valsts brīvību un neatkarību un vairot latviešu tautas garīgos spēkus. Krāsu nozīme: sarkans – par tēvu zemi, zils – par draudzību un krietnumu un zelts – par taisnību un vīra godu.

Pēc Latvijas valsts proklamēšanas 1918. g. visi dibinātāji un locekļi piedalījās Atbrīvošanas cīnās, kādēļ uz laiku pārtrauca darbību. Būdami Igaunijā, lielākais vairums bija Ziemeļlatvijas brigādes dalībnieki, tikai daži nokļuva jaunās valsts rietumu frontē piedaloties Studentu rotā un Cēsu rotā. Pie Latvijas universitātes konventa darbība atsākta Rīgā 1920. g. un 1921. g. 19. aprīlī Latvia uzņemta Prezidiju Konventā (P!K!). Pie korporācijas 1926. g. nodibināja Filistru palīdzības biedrību, kas 1930. g. nopirka konventa namu Šarlotes ielā 3.

Lai gan Tērbatā korp! Latvia uzņēma tikai vet.-med. studentus, Rīgā tās locekļi varēja būt no visām fakultātēm. Līdz 1940. g., kad darbību pārtrauca komunistu un krievu okupācijas vara, bija uzņemti 387 studenti, no kuriem 20 bija jau iesākuši studiju gaitas Tērbatā. Vācu okupācijas laikā darbojās tikai Filistru biedrība, noturot dažus komeršus. Trimdā pirmās sanāksmes bija 1945. g. Zviedrijā un pēc tam Eslingenā, Vācijā. Darbība pilnīgi atjaunota 1948. g. Eslingenā. No tā laika trimdā uzņemti 232 studenti, bet visā pastāvēšanas laikā 619. No tagadējās aktīvās saimes 208 locekļiem, vairāk nekā divas trešdaļas ir uzņemti trimdā. No dzīvajiem Tērbatas un Rīgas semestriem 46 dzīvo Latvijā.

Ar 1951. g. globālā vadība pārcelta no Eslingenas uz Toronto, Kanādā. Atsevišķus gadus glob! prez! atradās Ņujorkā un Bostonā, ASV. Prezidēts 3 reizes P!K! un 2 reizes L!K!A!. Lielākā kopa izveidojusies Toronto. Kopas un grupas darbojas Zviedrijā; Austrālijā – Sidnejā un Pērtā; ASV – Bostonā, Cikagā/Milvokos, Mineapolē, Klīvlandē, Linkolnā, Vašingtonā/Oregonā, Indiāņa un Kaliforniiā; Kanādā – Toronto, Otavā un Kalgārijā. Atsevišķi dzīvojoši locekļi atrodas Vācijā, Dānijā un Brazīlijā, kā ari agrāk Anglijā, Argentīnā, Afganistānā un Čīlē.

Konventa dzīvokli atrodas piemiņas plāksne VIŅI IR AR MUMS par godu 39 karā kritušiem, deportācijās nomocītiem un okupantu varas noslepkavotiem latvusiem. Latvijas armijā Atbrīvošanas karā piedalījās 82 locekļi, Leģionā vismaz 80 un Korejā/Vietnamā apmēram 10. Dienējuši angļu un amerikāņu sardžu vienībās , militārās vienībās Austrālijas, ASV, Kanādas valstīs un kara mutuļos ierauti pat okupantu Tautas un Sarkanarmijā.

Korp! Latvias pirmais karogs, kas saglabāts Baigajā gadā, tagad atrodas Toronto, konventa dzīvokli. K!ta dz! telpas ir iekārtotas pašu namā tuvu Toronto universitātei, 227 Beverly Street. Namu nopirka 1980. g. korp! Latvia locekļu akciju sabiedrība Šarlotes Nams Limited.

Kopš 1950. g. izdod internu žurnālu Pro Latvia un no Rīgas laikiem satīrisku zēnu izdevumu Pindzele .Atzīmējot 50. g. jubileju, izdeva albumu un vēstures aprakstu Latvia 1917 – 1967 un 60. g. jubilejā līdzīgu Latvia Trimdā. Ar 1972. g. atjaunoja Interno Komānu. Oriģinālais Alus Komāns saglabāts no Rīgas laikiem. Darbojas Pašpalīdzības fonds un Stipendiju Fonds. Korporācija Latvia ir dalībniece Brīvības fondā; akcijas īpašniece Garezerā un Toronto Latviešu centrā; devusi līdzekļus pamatskolas 4. klases mācību grāmatas izdošanai Kas Darīja? Pats Darīja un paredzētai jaunai Ev.- lut. baznīcas Dziesmu Grāmatai