Lettgallia

Lettgallia
Per aspera ad astra
Labor et fidelitas

www.lettgallia.lv
Rīga, Dzirnavu iela 36, LV-1010
+371-67331724


1899. gada 8. februāri deviņi Tērbatas universitātes Farmācijas institūta latviešu studenti nodibināja trešo pēc vecuma latviešu studentu korporāciju ar nosaukumu Lettgallia, kā senās hronikās latīņu valodā apzīmēta latviešu apdzīvotā teritorija. Korporācijas krāsu simbolika izteikta karoga dziesmā : zaļš – visas šaubas veic, melns -nopietnībā darbs lai rit, balts – krūtis tīra sirds lai sit. Dibinātāju izstrādātais Internais Komāns, kas ietvēra arī Goda Komānu, un Alus Komāns galvenos vilcienos spēkā vēl šodien. Atļauju krāsu atsegšanai Lettgallia saņēma 1912. gada 10. janvāri.

Līdz 1918. gada 2. semestrim Lettgallia darbojās Tērbatā, pēc tam savu darbību pārcēla uz Rīgu un, kara laikā nēsāt noliegtās krāsas, par jaunu atklāja Latvijas universitātes dibināšanas aktā 1919. gada 28. septembri. No 1920. gada 2. semestra korporācijā uzņem visu fakultāšu studentus. 1940. gada vasarā okupācijas varas pārtraukto konventa darbību atjaunoja 1946. gada 23. februāri Eslingenā, Vācijā un 1948. gada 1. semestri uzņēma pirmo krustdēlu trimdā. Konventa darbība norit 14 kopās Eiropā, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē un to koordinē globāli ievēlēts Lettgallias prezidējošais konvents, kas no 1951. gada līdz 1971. gadam atradās Ņujorkā. Kopš 1971. gada prezidējošā konventa funkcijas rotācijas kārtībā pilda lielākās kopas. Lettgallia 89 gados uzņemti pāri par 800 locekļiem, no tiem 508 līdz konventa darbības pārtraukšanai Latvijā.

1901. gadā pie korporācijas nodibinājās Lettgallias Filistru palīdzības biedrība, kas vēlāk pārdevējās par Lettgallias Filistru biedrību. Pirmo stipendiju L!F!P!B! izsniegusi 1904. gadā. 1927. gadā nopirka namu Rīgā, Dzirnavu ielā 36, kurā mitinājās aktīvais konvents. Meža kapos iepirka un izkopa kapu kalniņu, kurā atdusas Rīgā mirušie letgaļi. 1947. gada 22. februāri Lettg!F!B! līdz turpmākam apvienojās ar aktīvo konventu. 1921. gadā nodibinājās Lettgallias Dāmu komiteja, kas darbojas joprojām.

gadā Lettgallias locekļi piedalījās Latvijas brīvības cīņās, un Lettgallia bija viena no piecām korporācijām, kas pārmaiņus glabāja Kalpaka bataljona Studentu rotas karogu. Letgaļiem, kuri okupācijas un 2. Pasaules kara laikā zaudēja dzīvību par Latviju, konvents 1979. gada 2. jūnijā L.K.I.A. brāļu kapos, Elka parkā, Ņujorkas pavalstī, atklāja piemiņas plāksni. Kapos ari iekārtots nodalījums Ziemeļamerikā mirušajiem letgaļiem un to piederīgajiem.

gada 27. septembri Lettgallia, kopā ar 4 citām latviešu korporācijām, piedalījās Prezidiju Konventa dibināšanā, bet 1948. gada 28. maijā Latvijas Korporāciju apvienības dibināšanā. Lettgallia P!K! pirmo reizi prezidēja 1921. gada 2. semestri un L!K!A! 1962. /63. gadā.

Ievērojamu vietu Lettgallias dzīvē kopš dibināšanas ieņēmuši literārie vakari, kuros, bez obligātiem krustdēlu referātiem, par aktuālām nacionālām, sabiedriskām un zinātniskiem tematiem runājuši kā pašu, tā citu konventu filistri. Kopš Tērbatas laikiem krustdēli komeršos nolasa savu satīriska satura žurnālu Šmolis.

Jau savas darbības sākumā konvents iekārtoja bibliotēku, kuras sējumu skaits 1939. gadā bija vairāki tūkstoši. 1926. gadā konvents izdeva Lettgallias kantikumu, 1959. gadā -rakstu krājumu Lettgallia 60 gados. Sākot ar 1961. gadu, iznāk interns žurnāls Fidelitas. Sagatavošanā atrodas Lettgallias locekļu albums.

Kopš 1951. gada pie konventa pastāv Bēru fonds, Palīdzības fonds un Stipendiju fonds.

Pie Lettgallias komānu garantējušas Fraternitas Metropolitana un Ruthenia. 1975. gada 17. maijā Lettgallia noslēdza karteli ar igauņu korporāciju Rotalia.

Latvijā darbību atjaunoja 1989. gadā.