Philyronia

Philyronia
Vera amicitia – decus vitae
Darbs, griba, pienākums

www.philyronia.lv


Philyronias vapenī iezīmēts Liepājas pilsētas ģerbonis – liepa ar lauvu, un tā kā Liepājā tā dibināta, tad pirmo komeršu svinēja Durbē, kas ir tuvu Liepājai.

A!K!K! Philyronia garantēja pie Lettonias, ar kuras, Liepājā dzīvojošiem, locekļiem Philyronias dibinātājiem bija draudzīga sadarbība.

P!K! Philvroniu uzņēma 1926. gada 11. maijā. Tā 11. maijs Philyroniai ir •vairākkārt nozīmīgs datums.

Liepājā 1925. gadā nodibināja Philyronias Filistru Palīdzības biedrību, kas arī pievienojās Filistru Biedrību savienībai.

Philyronias Rīgas darbības posmā uzņemti 17 goda filistri. Philvroņu skaits 1939. gada rudenī bija vairāk nekā 200. Okupāciju un kara gados zudušo philvroņu skaits ir liels. Čeka 1941. gada sākumā pārsteidza, apcietināja un iznīcināja 22 jaunāko semestru philvroņus, kas bija sapulcējušies slepenā pretestības sapulcē. Kad 1950. gadā atjaunoja Philyronias darbību brīvajā pasaulē, bija apzināti tikai 56 philvroņi. Vēlāk apzināto skaits palielinājās, bet ne visi tie vairs palika par konventa aktīviem locekļiem. Ārpus Latvijas Philvroniā uzņemti 34 studenti. Lielākais aktīvo locekļu skaits bijis 75.

Philyronias darbošanos ārpus Latvijas saskaņo Internais komāns. Trimdas darbībā izveidojās 6 kopas. No tām lielākā Austrālijā-Brisbanē, kas ar pašas kopas locekļu darbu un līdzekļiem, saņemot ari Globāla konventa finansiālo atbalstu, uz com! Jura Kažoka tēva dāvātā zemes gabala uzcēla konventa dzīvokli, kas veicināja kopas rosīgu darbību.

Philyronia prezidēja L!K!A! 1968./69. darbības gadā un savu 50 gadu jubileju svinēja 1974. gada maijā Denverā, ASV Jubilejas dalībnieku skaits, kopā ar dāmām un ‘viesiem, bija 85. Apzināto konventa locekļu skaits jubilejas gadā bija 70. Jubilejā piedalījās 41 philvrpnis. Globālajā prezidijā visi bija ārpus Latvijas uzņemtie aktīvie studenti. Svinot jubileju, Philyronia iestājās Latvijas Brīvības fondā.

Turpmākajos gados, apsīkstot jaunu locekļu uzņemšanai un Rīgas laika filistru skaitam samazinoties, aizejot mūžībā, īpaši Ņujorkas kopā, Philyronia pašreiz nevar sūtīt pārstāvi L!K!A!. Pašreizējais aktīvo locekļu skaits 40. Globālais prezidijs izdod interno ziņu un rakstu žurnālu – Philyronias Vēstnesis.

Divi Philvroņi apbalvoti ar LKO III šķiras; divi ar I šķiras un viens ar II šķiras Dzelzs krusta ordeni. Deviņi philvroņi ar savu darbošanos izpelnījušies vietu Latvju Enciklopēdijā.