P!K! mērķi

“Lai pulcinātu un audzinātu studējošo jaunatni valstiski nacionālā garā, sagatavotu valstij un sabiedrībai spējīgus darbiniekus, attīstītu studējošo starpā ētisko un estētisko sajūtu, individuālo goda apziņu un piekoptu studiju laikā sabiedrisko dzīvi, Latvijas Universitātes studējošie apvienojas atsevišķās korporācijās. [..] Savu mērķu sasniegšanai atsevišķās korporācijas apvienojas savienībā Prezidiju Konvents”. “Apvienot Latvijas Universitātes studentu biedrības korporācijas, lai ar saskaņotu darbību veicinātu korporāciju mērķu sasniegšanu un regulētu korporāciju savstarpējās attiecības”.