P!K! vīru koris

Prezidiju konventa vīru koris ir koris, kurā dzied tikai dalībnieki no studentu korporācijām (burši). Studentu korporācija ir studentu organizācija, kas vieno akadēmisko izglītību apgūstošus vīriešu kārtas studentus un studijas beigušos biedrus – filistrus. Izglītība, centība, draudzība un goda apziņa ir korporācijas darbības mērķu pamatā. Prezidiju konvents ir Latvijas studentu korporāciju apvienības valde. Prezidiju konventā ir apvienojušās visas 23 Latvijā darbojošās studentu korporācijas. Studentu korporāciju vīru vidū doma par kora izveidošanu radās drīz pēc Prezidiju konventa dibināšanas. 1925.g. 3. februārī Lettonia’s konventa dzīvoklī tika sasaukta kora dibināšanas sapulce, kurā piedalās 11 tautieši no gandrīz visām tolaik pastāvošajām korporācijām. Prezidiju konvents ne tikai dod korim savu vārdu – P!K! vīru koris, bet atbalsta to arī materiāli. 20.gs. 30. gados P!K! vīru koris kļuva par valsts reprezentācijas kori kā Latvijā, tā ārpus tās un astoņpadsmit kora pastāvēšanas gados tika iestudētas 61 komponista 251 vīru kora dziesma, no kurām ap 80 bija pirmatskaņojumi. Pēdējais kora koncerts pirms ilgstošās padomju okupācijas notika 1944.g. 13. maijā Jaunpilī. 1993. gadā kora darbība tika īslaicīgi atsākta, Edgara Račevska vadībā. 1999. gadā koris savu darbību atsāka nopietni, Edgara Lindes vadībā. 2005. gadā pie kora mākslinieciskās vadības stājies Arnis Paurs.