Rekvizīti

Nosaukums – Biedrība Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents
Juridiskā adrese – Aldaru 7, Rīga, LV-1050,
Latvija Reģistrācijas nr. – 40008012741
Banka – a/s SEB banka, S.W.I.F.T. UNLALV2X
IBAN Konts – LV14UNLA0050013421519