Vendia

Vendia


Pēc Latvijas atbrīvošanas cīņām dzīve brīvajā valstī strauji uzplauka. Liela daļa latvju jaunatnes tiecās iegūt augstāko izglītību jaunajā Latvijas universitātē. Daudzi studenti pievienojās agrāk dibinātajām latviešu studentu korporācijām, bet daudz citu studentu tajās nevarēja iekļūt, jo uzņemamo skaits bija ierobežots. Tāpēc dibinājās jaunas korporācijas, un viena no tām bija Vendia.

Doma par jaunas korporācijas dibināšanu radās 1926. gadā astoņiem LU studentiem, kas bieži sanāca kopā un pārrunāja jaunas korporācijas dibināšanas iespējas. Beidzot, kad šī doma bija nobriedusi un apzināti jauni dalībnieki, šie astoņi iniciatori 1927. gada 20. martā stud. agr. H. Zīles dzīv. Rīgā, Artilērijas ielā 15, parakstīja jaunas korporācijas dibināšanas protokolu. Izvēlējās vārdu Vendia, kas atvasināts no senā Cēsu nosaukuma Wenden. Tas, savukārt, cēlies no sen zudušās vendu cilts nosaukuma. Iniciatori izvēlējās krāsas: violets-sarkans-sudrabs. Nolēma A!K!K! garantēt pie korporācijas Selonijas. Jauno korporāciju reģistrēja Rīgas apgabaltiesā un pieteica LU rektoram. Drīz iniciatoriem pievienojās daudzi vecāki studenti kā dibinātāji, un to skaits sasniedza 44. Kādai vecākai korporācijai ceļot iebildumus pret izvēlētajām krāsām, ar Selonijas labvēlību un atļauju lietot tās zaļo krāsu, Vendia pieņēma krāsas: zaļš-brūns-zelts. Simboliski – zaļš cerību un pienākumu teic, brūns tēvzemes mīlestību sveic, zeltam līdzīgi lai mirdz mūsu gods.

Vendias mērķis bija un vēl tagad ir savus locekļus, kas universitātēs iegūst akadēmiskās zināšanas, ievadīt sabiedriskajā darbā, izkopt un veidot viņos tēvzemes mīlestību, nacionālo stāju un audzināt viņus buršu garā un tradīcijās.

Vendias pirmo gadu darbība izpaudās iekšējās dzīves izveidošanā, komānu izstrādāšanā, kā ari draudzīgu attieksmju nodibināšanā ar jau pastāvošajām korporācijām. 1930. gada 9. decembri Vendiu uzņēma P!K! 1928. gadā nodibinājās Filistru biedrība, kas 1931. gadā uzņemta F!B!S! 1938. gadā Vendias Filistru biedrībā bija 86 filistri.

Vendias dibinātājos bija daudzi atbrīvošanas kara dalībnieki, un vēlāk vendu saimei pievienojās daudzi augstākie un zemākie Latvijas armijas virsnieki. Vendias locekļu vidū bija 8 Lāčplēša kāp ordeņa kavalieri. Vendia bija nodibinājusi ciešas draudzības saites ar Atsevišķo artilērijas divizionu Cēsis.

1940. gada rudens sēm. Vendiai bija pienākusi kārta uzņemties prezidēšanu P!K!, bet komunisti, iebrūkot Latvijā, Vendias un visu citu korporāciju aktīvo darbību pārtrauca. Vendu zaudējumi svešo varu okupāciju laikā ir ļoti lieli: deportēti 21, noslepkavoti 5, karā krituši 7, un ļoti daudzi pazuduši bez vēsts, kādēļ par viņu likteni trūkst ziņu.

Trimdā Vendia atjaunoja darbību 1950. gadā ASV, kur atradās vendu vairākums. Vendias atjaunoto karogu, ko dāvāja t/1 seniors J. Zaķis, iesvētīja Vendias 30 gadu dibināšanas atcerē Ņujorkā, bet atjaunoto vapeni iesvētīja 40 gadu dibināšanas atceres svētkos Hamiltonā, Kanādā. Līdz 1988. gadam Vendias krasām zvērējuši uzticību 307 vendi.

Kad 1956. gadā L!K!A! konvents nolēma atsākt prezidēšanu rotācijas kārtībā, pēc P!K! prakses, Vendia saskaņā ar L!K!A! lēmumu bija pirmā, kas 1957. gadā uzņēmās prezidēšanu L!K!A! Otrreiz Vendia prezidēja L!K!A! 1974/75. mācībgadā.

Uzticībā un tēvijas mīlestībā vendi gan individuāli, gan sabiedriski darbojas Latvijas brīvības atgūšanai, ticēdami taisnības uzvarai nākotnē.