Ventonia

Ventonia
Draugam, godam, taisnībai

www.ventonia.lv
Jelgava, Filozofu iela 9, LV-3001
+371-63080219


LU studentu korporācijas Ventonias gaitas sākušās Tērbatā 1913. gada sākumā, kad vairāki Tērbatas ķeizariskās universitātes studenti nodibināja Latviešu studentu pulciņu. Ar lielu aktivitāti un pašuzupurēšanos dibinātāji nodevās pulcina veidošanas darbam, lai radītu jaunu nacionālu latviešu studentu organizāciju. Pulcina biedru skaitam pieaugot, jau 1915. gada 17. aprīlī izveidojās Tērbatas ķeizariskās universitātes Latviešu studentu savienība, ko apstiprināja 1915. gada 11. decembri. Kā pulciņa, tā ari savienības nolūks bija pie pirmās izdevības pārveidoties latviešu studentu korporācijā, kas cariskās Krievijas valdības laikā bija saistīts ar ļoti lielām, pat nepārvaramām grūtībām. Savienības internā dzīve tika veidota korporācijas garā. Šai laikā tika izstrādāts ari jaunās korporācijas internais komāns. Jāatzīmē, ka savienības pirmie darbības gadi noritēja Pirmā pasaules kara apstākļos, kad Kurzemi bija ieņēmis vācu karaspēks un latvju tautas lielā daļa klīda bēgļu gaitās. Visi šie apstākļi traucēja savienības aktīvu darbību. 1917. gada 9. maijā Tērbatas ķeizariskās universitātes Latviešu studentu savienība oficiāli tika pārvērsta par studentu korporāciju, pieņemot jau savienības laikā deklarētās krāsas: zils-sarkans-zelts un nosaucot to par Ventonia.

Nosaukums un krāsas simbolizē Ventas upi tādā izpratnē, ka līdzīgi Ventas straumei, kas savus ūdeņus atdod plašajai jūrai, veidojams un stiprināms mūsu gars Latvijas zemes un Latvijas tautas tālākai attīstībai un spēkam. Visgrūtākos Pirmā pasaules kāp apstākļos daudzi Ventonias locekļi tika atrauti no dzimtenes sētas un tie izklīda pa Vakareiropu un Krieviju. Pēc Latvijas valsts nodibināšanās un Latvijas universitātes darbības uzsākšanas ari Ventonias darbība tika atjaunota. 1921. gadā Ventonias un Jumerias korporāciju locekļi apvienojās korporācijā Ventonia. Tā kā Rīgā tajā laikā darbojās ari vācu studentu korporācijas un Ventonias Tērbatā pieņemtās krāsas (zils-sarkans-zelts) bija vācu korporācijai Concordia Rigensis, Ventonia vienojas pārņemt Jumerias krāsas – zils-balts-zaļš.

Korporācija Jumeria bija dibināta 1917. gada 21. novembri Tērbatā un tai laikā saucās Imanta. Krāsas: sarkans-balts-zelts.

Ventonias mērķis – censties pēc nacionālo ideālu sasniegšanas un savstarpējas draudzības nodibināšanas, stādot pirmā vietā tikumību un godu, kā ari rūpēties par savu biedru garīgo un fizisko attīstību.

Krāsu nozīme: zils – lai cieši draugs pie drauga turas, balts – mūsu gods, zaļš – mēs ceram atrast pareizo ceļu uz cēlo un daiļo.

Ventonia uzņemta P!K! 1921. gadā, atzīstot par dibināšanas gadu 1917. gada 21. novembri. Ventonias Filistru palīdzības biedrība pastāv no 1924. gada. Atzīmējams, ka liels vairums Ventonias saimes locekļu bija piedalījušies Latvijas brīvības cīņās un vairāki apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni.

1950. gadā sākās brīvajā pasaulē izkļuvušo ventoņu apzināšana. Nodibinājās globālais prezidijs, iznāca pirmais internais žurnāls. 1978. gadā Ventonia uzstādīja piemiņas plāksni Rotas Brāļu kapos savam goda filistram ģen. J. Balodim. Konventa darbība noris kopās, kas pastāv visās valstīs un zemēs, kur dzīvo ventoņi.

Locekļu skaits 90.